Geometri Modelleme ve Sayısal Ağ YaratmadaGEMS ile Yeni Boyutlar Keşfedin...

GEMS, Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve ilgili alanlarda kompleks akış simülasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiş nesneye dayalı, etkileşimli bir geometri modelleme ve 2D/3D çok bloklu düzenli sayısal ağ yaratma sistemidir.

 • Yazılımda Yeni Teknolojiler

  • Nesneye dayalı programlama (OOP) ve C++ üzerine kurulu yazılım mimarisi
  • Birleştirilmiş geometri modelleme ve sayısal ağ yaratma araçları
  • Yüzey ve hacimler için çok bloklu düzenli ağ yaratma seçenekleri
  • Otomatik ağ yaratma
  • Duruma göre çıkarım/öğrenme yöntemi ile Akıllı Topoloji Tanımlama
  • Ağ yaratma işleminin istenilen aşamada kaydedilip, geri çağrılması
  • İçeriğe göre yardım mekanizması


  Şekil: Bir yüzey geometrisinin kesitsel 'cubic-spline' eğrileri ile tanımlanması.

 • Geometri Modelleme

  • Ağ sınır eğri ve yüzeylerinin yaratılıp değiştirilmesi için CAD seçenekleri
  • Desteklenen eğriler : Daire ve parçası, çizgi, çokgenler, B-Spline, Cubic-Spline, NURBS
  • İnterpolasyon veya üzerine çakıştırma yöntemiyle yüzey yaratılması
  • Yüzey kesişim eğrileri veya dönüşüm yüzeyleri
  • Harici CAD verilerinin IGES formatında okunması (kesitsel veya ağ noktaları)
  • Özel eğri ve yüzey yaratma ve değiştirme seçenekleri  Şekil: Yüzey geometrisinin belirli sayıda yüzey parçalarıyla tanımlanması.

 • Sayısal Ağ Yaratma

  • Cebirsel veya eliptik (multigrid veya SLOR) ağ yaratma seçenekleri
  • Bir yüzeyi taşıyarak, döndürerek veya süpürerek hacim ağları yaratılması
  • Sınırlar üzerindeki ağ noktalarının yoğunluk ve diklik şartlarının etkileşimli kontrolü
  • Değişik sınır şartlarının yüzey parçaları ile tanımlanması
  • Topoloji, bağlantılar ve sınır şartlarının etkileşimli olarak tanımlanması
  • Yüzey ve hacim ağlarının hücre kalitelerinin kontrolü
  • Multigrid ağlarda seyrek ağ seviyelerinin gösterimi ve saklanması
  • Yüzeylerin gerçekçi görünümü, saklı çizgilerin kaldırılması ve renk haritası kontrolü
  • Üstüste çakışan ağ hücrelerinin gösterilmesi


  Şekil: FLYER prototipinin yüzey ağları (Kaynak : ERG A.ş., Ankara)

 • Otomatik Ağ Yaratma

  • Modelleme ve ağ yaratma basamaklarının etkileşimli kaydedilmesi için makro dosyaları
  • Makro dosyalarının bütün olarak veya kısmen çalıştırılıp tekrar eden işlerin yapılması


  Şekil: Bir türbinin soğutma kanalları için yaratılmış 6 bloklu H tipi ağ.

 • Akıllı Topoloji Tanımlama

  • Duruma göre çıkarım/öğrenme (CBR/CBL) yöntemi ile deneyimlerin öğrenilmesi

  • Ağ topolojisini saklayıp geri çağırmada kullanıcı tercihleri ve değerlendirmesi

  • Geçmişte yaratılan topolojilerin:
  - daha önceki bir durumu doğrudan alarak kullanımı veya
  - uygunluk matrisi kullanılarak yeni bir topoloji haline getirilmesi

  • Aşağıdaki parametrelere göre belirli kısıtlamaların sağlanması:
  - istenilen ağ noktası sayısı,
  - ağ hücrelerinin kalitesi,
  - multigrid seviyeleri ve
  - akış çözüm yöntemi  Şekil: Bir endüstriyel gaz türbini yanma odasında incelenen blok yüzeyleri.

 • Geliştirme Tarihçesi

  • GEMS sistemi Haziran 1993 te Dr. Cem Dener tarafından geliştirilmiştir

  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafında proje desteği verilmiştir

  • TTGV-069 projesi ile sistemin kabiliyetleri genişletilmiştir (Ekim`93-Aralık`94)
  - Otomatik Ağ Yaratma (AGG) kabiliyeti Esin Koç tarafından,
  - Akıllı Topoloji Tanımlama (ITD) özelliği ise İzzet Şirin tarafından eklenmiştir.


  Şekil: Uzay mekiği üzerinde yüzey ağlarının taranması ve mekik gövdesi.

 • Çalışma Platformu

  • GEMS 3.3 : Silicon Graphics (IRIX)

  • Aranan özellikler :
  - En az 32 MB RAM
  - Sabit disk üzerinde en az 50 MB serbest alan
  - En az 1280x1024 pixel ekran çözünürlüğü

Profesyonel çalışmaya, müşteri odaklı yaklaşıma, planlı ve organize ekip çalışmasına,
sürekli öğrenmeye ve bilgiyi paylaşmaya önem veriyoruz.

Kurumsal