Çözümler

Aşağıdaki yazılımlar Dr. Dener tarafından 1993-1996 yılları arasında yönetilen araştırma-geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sistemler için verilen teknik destek 2000 yılından sonra durdurulmuştur.

Profesyonel çalışmaya, müşteri odaklı yaklaşıma, planlı ve organize ekip çalışmasına,
sürekli öğrenmeye ve bilgiyi paylaşmaya önem veriyoruz.

Kurumsal