I T C logo

Information and Communication Technologies offer a great potential for improving transparency, accountability and participation...               Bilişim Teknolojileri, yönetimde saydamlık, hesap verilebilirlik ve katılımı artırmak için gerekli ortamı yaratma olanağını sağlar...

Ata


e-Türkiye için önemli projelerden biri olan
say2000i sistemi için BT Danışmanlık Hizmetleri (1998-2002).
ICT consultancy services for the say2000i system,
one of the important e-Türkiye projects (1998-2002)

say2000i

 
"Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getiren milletler;
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."

Mustafa Kemal Atatürk

Türkçe              eMail              English

G Ü N C E L
Araştırmacılar için güncel veri tabanları

Ocak 2017: Kimin hazırladığı belli olmayan bir anayasa değişikliğini, içeriği topluma doğru dürüst açıklanmadan alelacele kabul eden TBMM 26. dönem milletvekillerinin karnesine (TBMM ve ilgili kuruluşların web sitelerinden derlenmiştir) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

TBMM 26. Dönem Karnesi

Önerilen değişiklikleri Barolar Birliği web sitesinden açıklamalı olarak görebilirsiniz:

Anayasa değişikliği teklifinin karşılaştırmalı ve açıklamalı metni

Bu önerilerin TBMM'yi etkisiz hale getirerek yasama ve denetleme görevlerini yapmasını engelleyeceği, ve kuvvetler ayrılığı açısından çok ciddi tehlikeler içerdiği anayasa hukukçuları tarafından defalarca belirtildi. Umarız bu uyarılar dikkate alınır ve önerilen değişiklikler 16 Nisan 2017 referandumunda reddedilir.

Bu bilgiler, Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza duyduğumuz sonsuz sevgi ve saygının bir gereği olarak tarihe not düşmek ve kendilerine emanet edilen eşşiz Cumhuriyetimize ve halkın egemenliğine sahip çıkması beklenen milletvekillerine Anayasanın 81. maddesine göre ettikleri yemini ve "Egemenliğin, kayıtsız şartsız Millete" ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak için paylaşıldı.

T.C. Anayasası Madde 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”


Şubat 2017: Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi (2713) ekinde yer alan 54,000 den fazla okulun son güncellenen listesinde, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen kurumların bilgileri de var. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında büyük bir hızla açılan binden fazla okulun (882 İHO, 259 AİHL, toplam 1,141 İmam Hatip dahil) çoğunda ne yazık ki yeterli öğretmen, öğrenci ve donanım olmadığı görülüyor. Bunlar arasında 578 İH okulunun 2017 yılının ilk çeyreğinde açıldığı ya da dönüştürüldüğü MEB web sitesinde belirtiliyor. Eğitim kurumlarının son durumunu gösteren ve MEB okullar web sitesinden elde edilen verilerle derlenen bu listelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

MEB Tebliğler Dergisi (Şubat 2017-2713): Okulların listesi

MEB: Yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumlarından bazıları (İHO ve AİHL)


Mart 2017: 198 ülkenin yönetim şekilleri ve parlamenter yapılarına, 8-10 yıldan fazla iktidarda kalan hükümet ve devlet başkanlarının yönettiği 72 ülkede temel insan haklarının ve basın özgürlüğünün son durumuna ve 2016 yılı itibariyle diğer yönetişim bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Dünyayı kimler, nasıl yönetiyor?


Nisan 2017: Cumhuriyet’in Temel İlkelerinin Güncel Yorumu > Demokratik Toplumcu Çağrı (1998)
"Çıkış yolunun ilkeleri bellidir. O ilkeleri paylaşanların demokratik birlikteliği, yozlaşmış yapıların yıkılmasına, devletin ve toplumun yeniden sağlığına kavuşmasına yetecektir."
Prof. Dr. Türkan Saylan ile Prof. Ahmet Taner Kışlalı’nın 3 Kasım 1998'de yayınlanan söyleşisinde yer alan bu tarihi çağrı hala güncelliğini koruyor:

Cumhuriyetin Temel İlkelerinin Güncel Yorumu: Demokratik Toplumcu Çağrı