I T C logo

Information and Communication Technologies offer a great potential for improving transparency, accountability and participation...               Bilişim Teknolojileri, yönetimde saydamlık, hesap verilebilirlik ve katılımı artırmak için gerekli ortamı yaratma olanağını sağlar...

Ata


e-Türkiye için önemli projelerden biri olan
say2000i sistemi için BT Danışmanlık Hizmetleri (1998-2002).
ICT consultancy services for the say2000i system,
one of the key e-Türkiye projects (1998-2002)

say2000i

 
"Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getiren milletler;
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."

Mustafa Kemal Atatürk

Türkçe              eMail              English