I T C logo

Information and Communication Technologies offer a great potential for improving Transparency, Accountability and Participation...               Bilişim Teknolojileri, yönetimde Saydamlık, Hesap Verilebilirlik ve Katılımı artırmak için büyük bir potansiyel sunar...

Ata


e-Türkiye için önemli projelerden biri olan
say2000i sistemi için BT Danışmanlık Hizmetleri.
ICT consultancy services for the say2000i system,
one of the important e-Türkiye projects

say2000i

 
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getiren milletler;
önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Mustafa Kemal Atatürk

Türkçe              eMail              English